top of page

Reiskostendeclaratie

Bij elke wedstrijd worden er (ouders van) spelers aangewezen om te rijden. De reiskosten mogen bij de vereniging gedeclareerd worden mits het voldoet aan onderstaande regels. Dit kan door het formulier in te vullen onderaan deze pagina.

Regels:

Het is in eerste instantie de bedoeling dat er bij uitwedstrijden gezamenlijk wordt vertrokken vanaf een centrale afgesproken plek. Dit is meestal de kantine of de sporthal. Declaratie formulieren mogen worden ingevuld in een van de volgende situaties.

1. Je bent een van de 3 aangewezen personen om te rijden voor de vereniging en neemt anderen mee.

2. Het is vanwege werk of andere geplande afspraken niet mogelijk eerst naar de verzamelplaats te komen. En het is ook niet mogelijk opgepikt te worden, of bijvoorbeeld bij een P+R of bushalte die op de route ligt. Laat dit weten op het formulier.

3. Je moet nog meedoen met een ander team, waarvoor je zelf vervoer moet regelen om van de ene wedstrijd naar de andere te kunnen komen. Laat dit weten op het formulier.

De uiterlijke inleverdata

  1. Periode veld-najaar uiterlijk inleveren twee weken na de laatste wedstrijd van deze periode.

  2. 1e Helft van de zaalperiode uiterlijk inleveren in de tweede week van januari.

  3. 2e Helft van de zaalperiode uiterlijk inleveren twee weken na de laatste wedstrijd van deze periode.

  4. Periode veld-voorjaar uiterlijk inleveren twee weken na de laatste wedstrijd van die periode.

Er zijn 4 momenten van uitbetaling:

Na afloop van de najaarsperiode veld, halverwege het zaalseizoen, na einde van het zaalseizoen en na afloop van de voorjaarsperiode veld.

Na controle zullen de declaratieformulieren voor uitbetaling worden doorgestuurd naar de penningmeester.

Als er onderling geruild wordt, dit graag vooraf melden bij Ina Scholte.

Dit kan via diwichin@home.nl of via telefoonnummer 0599 616686.

Voor vragen kan er natuurlijk ook altijd contact worden opgenomen.

bottom of page