top of page

Veilige vereniging

Korfbalvereniging Stadkanaal ‘74 wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan korfballen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen

onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is,

kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou

zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als

ongewenst wordt ervaren.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van

onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je

er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een

persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een

geheimhoudingsplicht heeft.

Vertrouwenspersoon

Binnen KV Stadskanaal'74 is de vertrouwenspersoon Nienke Laan.

Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met de vertrouwenspersoon op en jullie gaan samen op zoek naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan gaat de vertrouwenspersoon in overleg met jou, verder kijken wat jullie eraan kunnen doen. Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!

Nienke is regelmatig te vinden bij wedstrijden en training, spreek haar gerust aan.

Mailadress Nienke Laan: nienke.laan@ziggo.nl

Poster-veilige-sport-721x1024.png

Vertrouwenspunt Sport

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten de vereniging over onacceptabel gedrag binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.

 

In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Neem dan contact op met Nienke Laan (0621226464) of bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!

Kijk voor meer informatie over Vertrouwenspunt Sport op hun site. Klik hier om er gelijk naar toe te gaan.

bottom of page