top of page
Lid worden 1.jpg

Lid worden?

Leuk dat je belangstelling hebt om lid te worden van KV Stadskanaal’74. Op deze pagina vind je alle informatie over een lidmaatschap. Meer weten over onze vereniging? Bekijk dan de pagina algemene informatie of klik op de sociale media logo's links onderaan de website. 

Een aanmeldformulier kun je downloaden via de knop. Het formulier mag per mail verstuurd worden naar ledenadministratie@stadskanaal74.nl of aan een trainer worden gegeven.

Kennis maken op verschillende leeftijden

Wil jij nou een keer mee doen dan kan je met de teams mee trainen die bij jou leeftijd passen.

Leeftijd

Team

Categorie

Tussen de 6 en 12 jaar

D/E/F

Pupillen

Tussen de 12 en 16 jaar

B/C

Aspiranten

Tussen de 16 en 19 jaar

A

Junioren

Ouder dan 19 jaar

1/2

Senioren

Niet leeftijdsgebonden


Recreanten en G'ers

Op de site kun je onder het kopje teams de trainingstijden vinden. Natuurlijk mag je eerst gratis meetrainen om te kijken of je het leuk vindt. Op dit moment hebben we niet in elke leeftijdscategorieteams, maar we hebben wel kinderen van alle leeftijden. Je kunt altijd meetrainen!

Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen en kan niet zomaar tussentijds worden opgezegd. Je maakt deel uit van een team en je teamleden verwachten van je dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat.


Bovendien betaalt de vereniging voor jou ook contributie aan de korfbalbond, en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. Als je toch op wilt zeggen doe dat dan voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar.


Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we geen opzegging krijgen, gaan we ervan uit, dat je volgend seizoen ook nog bij Stadskanaal’74 speelt.

Wijzigingen in je adres of andere gegevens kun je per mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Lidmaatschap

Contributie

Na je inschrijving als lid van Stadskanaal’74 krijg je een machtigingsformulier voor de automatische afschrijving van de contributie van je bankrekening. Elk kwartaal wordt het bedrag van de verenigingscontributie plus één vierde van de jaarlijkse bondscontributie afgeschreven.

Het is mogelijk om de contributie op drie manieren te laten incasseren.

Per jaar:

Per kwartaal

Incasso op 15 september

Incasso op 1 oktober, 15 januari, 15 maart en 1 juni.


Verenigings contributie

2023-2024:


2023-2024 / jaar

Bonds contributie

Senioren

€ 50,00 / kwartaal


Senioren

€ 41.50

Junioren

€ 40.00 / kwartaal


Junioren

€ 33.00

Aspiranten

€ 35.00 / kwartaal


Aspiranten

€ 25.00

Pupillen

€ 28.00 / kwartaal


Pupillen

€ 21.00

Recreanten

€ 29.00 / kwartaal


Recreanten

€ 6.00

G-korfballers

€ 29.00 / kwartaal


G-korfballers

€ 21.00

Kangoeroe / welp

€ 22.50 / kwartaal


Kangoeroe / welp

€ 12.50

Trainend lid

€ 25.00 / kwartaal


Overig / Trainend lid

€ 6.00

Overig / Donateur

€ 30.00 / jaar

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Steeds meer kinderen in Stadskanaal en omstreken kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun vriendjes/vriendinnetjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Jeugdfonds Sport&cultuur wil deze kinderen graag helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met korfbal of een andere sport. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.


 


Spelregels

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden. Wel moet er voor elk kind apart een aanvraag worden ingediend.

  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair*.

  • De contributie / lesgeld wordt rechtstreeks betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft.

  • Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per fonds of gemeente verschillen.

  • Kijk voor exacte spelregels per gemeente op deze link:  ‘zoek een fonds bij jou in de buurt’.

  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.


 

*Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, bewindvoerder of een maatschappelijk werker. Wil je meer weten over de rol van de intermediair? Kijk dan op jeugdfondssportencultuur.nl.

bottom of page